2020

Anunț vânzare teren 1000 mp

Anunț vânzare teren 418 mp

Anunț important persoane dizabilități

Rezultat final concurs post muncitor Compartiment gospodărie comunală

Rezultat concurs proba interviu post muncitor Compartiment gospodărie comunală

Rezultat concurs proba scrisă post muncitor Compartiment gospodărie comunală

Rezultat selecție dosare post muncitor Compartiment gospodărie comunală

Anunț concurs post muncitor Compartiment gospodărire comunală

Anunț participare licitație publică deschisă


2019

Rezultat final concurs post secretar general

Rezultat probă interviu concurs post secretar general

Rezultat probă scrisă concurs post secretar general

Selecție dosare concurs recrutare ocupare funcții publice

Rezultat final concurs post secretar general

Rezultat proba interviu concurs post secretar general

Rezultat probă scrisă concurs post secretar general

Proces verbal selecție dosare post secretar general

Anunț concurs ocupare funcții vacante

Anunț concurs post secretar general

Rezultat final concurs promovare Compartiment gospodărire comunală

Rezultat proba interviu concurs promovare Compartiment gospodărire comunală

Rezultat proba scrisă concurs promovare Compartiment gospodărire comunală

Anunț examen promovare

Rezultat proba scrisă concurs promovare Compartiment asistență socială

Anunț promovare concurs grad Compartiment protecția mediului

Anunț promovare examen grad Compartiment protecția mediului

Anunț concurs promovare grad Compartiment asistență socială


2018

Anunț atribuire contract concesionare spații pentru cabinet stomatologic

Anunț licitație închiriere

Anunț concesionare prin negociere directă

Anunț organizare concurs de recrutare pentru postul de consilier debutant în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală

Facilități acordate persoanelor fizice și juridice