Comisii de specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism având următoarea componenţă:

•  Iacob Ionela Pansela PSD

•  Pohoata Vasile PNL

•  Acasandrei Mircea PSD

•  Ciurla Ion UNPR

•  Cozma Vasile PSD

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, având următoarea componenţă:

•  Turcanu Vasile PDL

•  Horea Tiberiu Silviu PNL

•  Blanari Neculai PSD

•  Ailenei Neculai PDL

•  Gagea Vasile PDL

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, având următoarea componenţă:

•  Vlad Dumitru PDL

•  Ciobanu Constantin PNL

•  Turtusan D. Constantin PNL

•  Tebrean Mihai PDL

•  Turtusan Gv. Constantin PDL