Nume Afiliere politică
Fron Gheorghe Primar, PSD
Cioban Constantin Viceprimar, PSD
Pohoaţă Vasile Consilier PNL
Iacob Ionela Pansela Consilier PSD
Blanariu Niculai Consilier PSD
Horia Silviu Tiberiu Consilier PNL
Cozma Vasile Consilier PSD
Acasandrei Mircea Consilier PSD
Turtusan D. Constantin Consilier PNL
Ciurla Ion Consilier UNPR
Tebrean Mihai Consilier PDL
Vlad Dumitru Consilier PDL
Gagea Vasile Consilier PDL
Ailenei Niculai Consilier PDL
Turcanu Vasile Consilier PDL
Turtusanu Gv. Constantin Consilier PDL


Comisii de specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism având următoarea componenţă:

•  Iacob Ionela Pansela PSD

•  Pohoata Vasile PNL

•  Acasandrei Mircea PSD

•  Ciurla Ion UNPR

•  Cozma Vasile PSD

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, având următoarea componenţă:

•  Turcanu Vasile PDL

•  Horea Tiberiu Silviu PNL

•  Blanari Neculai PSD

•  Ailenei Neculai PDL

•  Gagea Vasile PDL

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, având următoarea componenţă:

•  Vlad Dumitru PDL

•  Ciobanu Constantin PNL

•  Turtusan D. Constantin PNL

•  Tebrean Mihai PDL

•  Turtusan Gv. Constantin PDL