Dezbatere publică a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava

ROMANIA

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDETUL SUCEAVA
Nr. de înregistrare in Registrul asociaţiilor și fundaţiilor: 4/2009/A/I Cod fiscal 25691947/22.06.2009


În atenţia Doamnei/Domnului Primar

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Județul Suceava, constituită din UAT Județul Suceava și cele 114 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava (Municipiile: Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi, Vatra Dornei; Orașele: Broşteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Gura Humorului, Liteni, Milişăuţi, Salcea, Siret, Solca, Vicovu de Sus și Comunele: Adâncata, Arbore, Baia, Bălăceana , Bălcăuţi, Berchişeşti, Bilca ,Bogdăneşti,Boroaia,Bosanci, Botoşana, Breaza, Brodina, Buneşti,Burla , Cacica, Calafindeşti, Capu Câmpului,  Cârlibaba, Ciocăneşti, Ciprian Porumbescu, Comăneşti, Cornu Luncii, Coşna , Crucea, Dărmăneşti, Dolheşti, Dorna Arini, Dorna Candrenilor,  Dorneşti, Drăgoieşti,Drăguşeni, Dumbrăveni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăşti, Frătăuţii Noi,  Frătăuţii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti, Hănţeşti , Hârtop , Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăţ, Ilişeşti , Ipoteşti, Izvoarele Sucevei, Marginea, Mălini, Mănăstirea Humorului, Mitocu Dragomirnei, Moara, Moldova-Suliţa, Moldoviţa, Muşeniţa, Ostra, Panaci, Păltinoasa, Pătrăuţi, Pîrteştii de Jos, Poiana Stampei,  Poieni – Solca, Pojorâta, Preuteşti, Putna, Rădăşeni,Rîşca, Sadova, Satu Mare, Siminicea,  Slatina, Straja, Stroieşti, Stulpicani, Suceviţa, Şaru Dornei, Şcheia, Şerbăuţi , Todireşti, Udeşti, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Moldoviţei, Vereşti, Vicovu de Jos, Voitinel , Volovăţ, Vultureşti, Zamostea și  Zvoriştea), prin reprezentant legal Președintele Asociației – domnul Silviu-Cristinel CREȚU, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, inițiază consultarea publică și ulterior organizarea dezbaterii publice a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava întocmit de S.C. EPMC Consulting SRL și transmisă de către Biroul gestionare deșeuri din cadrul Consiliului Județean Suceava.

            În acest sens, vă adresăm rugămintea să publicați pe site-ul propriu, începând cu data de 18.08.2021 Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava, anexat prezentei și să asigurați accesul la documentație la sediul primăriei în vederea formulării unor eventuale puncte de vedere, comentarii, propuneri din partea publicului interesat și transmiterea acestora către ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com.

            Afișarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava pe site-ul propriu al fiecărui UAT este prealabilă și obligatorie adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației sus menționate.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE, Silviu – Cristinel CREȚU

Director executiv, Ionela Elena BUCEVSCHI

LINK DOCUMENTATIE

Dezbatere Publica – Delegare gestiune a Serviciului de Iluminat Public

ANUNT SUPUNERE DEZBATE PUBLICA

Documentatie privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI CORNU LUNCII JUDETUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII, JUDETUL SUCEAVA in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI CORNU LUNCII , JUDETUL SUCEAVA

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 23.08.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: primar_cornuluncii@yahoo.com
  • Telefon: Tel/Fax 0230542296
  • La  registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00,  sau prin corespondenta postala la adresa: PRIMARIA COMUNEI CORNU LUNCII, JUDETUL SUCEAVA

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local CORNU LUNCII, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.

Proces-Verbal de anulare a licitației

Primăria Comunei Cornu Luncii Nr. 4871 /17.06.2021
PROCES-VERBAL DE ANULAREA LICITAŢIEI

Încheiat astăzi 17.06.2021 în cadrul şedinţei de licitaţie publică în vederea concesionării cabinetelor medicale – medicina de familie în suprafaţă de 81,89 mp, respectiv 77,47 mp, situate în incinta Centrului Medical al comunei Cornu Luncii, str. Căminului nr. 1.

Organizator al procedurii: Primăria comunei Comu Luncii;

Forma de procedură aleasă: licitaţie publică cu plicuri închise;

Invitaţia de participare: publicată în data 26.05.2021-Monitorul oficial partea a Vl-a, ziarul Bursa de largă circulaţie nr. 100/26.05.2021, ziar local Monitorul de Suceava nr.102 din 27.05.2021 şi pe pagina de internet a primăriei www.comunacomuluncii.ro.

Comisia de evaluare, atribuire şi licitaţie publică a ofertelor numită în baza Dispoziţiei primarului nr. 82 din 29.04.2021 formată din:

1.Cioban Constantin – preşedinte
2.Reprezentant ANAF – membru
3.Berghieva Liviu – membru
4.Vodă Gloria-Ramona – membru
5. Pitaru Costel – membru
6. Tănasă Nicoleta – secretar

S-a întrunit astăzi 17.06.2021, ora 12,00, la sediul primăriei comunei Comu Luncii, strada Primăriei nr.51, sala de şedinţă a Primăriei comunei Comu Luncii în vederea deschiderii şi analizării ofertelor depuse de către ofertanţi pentru concesionarea obţinerii spaţiilor pentru cabinetele medicale -medicina de familie.

Data limită de depunerea ofertelor a fost: 17.06.2021, ora 10,00.

Faţă de cele prezentate comisia sus amintită a constat că nu a fost depusă nici o ofertă în acest sens, motiv pentru care comisia anulează procedura de licitaţie urmând a se organiza o nouă licitaţie. în conformitate cu art. 318 din OUG nr. 57/2019.

Având în vedere art. 336, alin (18) din OUG nr. 57/2019, care prevede faptul că în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, la o dată ulterioară stabilită de acesta.

Drept pentru care am încheiat prezentul.

Comisia de evaluare:
1. Cioban Constantin – preşedinte
2. Reprezentant ANAF -membru
3. Berghieva Liviu – membru
4. Vodă Gloria-Ramona – membru
5. Pitaru Costel – membru
6. Tanasă Nicoleta – secretar