• Dezbatere publică a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava
  ROMANIA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDETUL SUCEAVANr. de înregistrare in Registrul asociaţiilor și fundaţiilor: 4/2009/A/I Cod fiscal 25691947/22.06.2009 În atenţia Doamnei/Domnului Primar Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Județul Suceava, constituită din UAT Județul Suceava și cele 114 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava (Municipiile: Suceava, Câmpulung Moldovenesc, […]
 • Anunț atribuire licitație concesionare
  ANUNȚ ATRIBUIRE LICITAȚIE CONCESIONARE COMUNA CORNU LUNCII NR. 6244 DIN 04.08.2021  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cornu Luncii, strada Primăriei nr. 51, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, telefon 0230542296, fax 0230542296, email secretar_cornuluncii@yahoo.ro. […]
 • Dezbatere Publica – Delegare gestiune a Serviciului de Iluminat Public
  ANUNT SUPUNERE DEZBATE PUBLICA Documentatie privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI CORNU LUNCII JUDETUL SUCEAVA COMUNA CORNU LUNCII, JUDETUL SUCEAVA in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI CORNU LUNCII , JUDETUL SUCEAVA […]
 • Rezultat final concurs asistent medical comunitar
  Rezultat final concurs asistent medical comunitar
 • Rezultat proba interviu concurs asistent comunitar
  Rezultat proba interviu concurs asistent comunitar